Արարատի պետական քոլեջ (պրակտիկա)

ՀՀ ԿԳՄՍՆ <<Արարատի պետական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ի միջին մասնագիտական կրթության <<0613.05.5>>- <<Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում>> մասնագիտության 2-րդ կուրսի ներքոհիշյալ ուսանողներն ուսումնական պրակտիկան անցկացնում են FRIEND տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնում։…

Read more